ขายสินค้า

สินค้าประจำหมวดหมู่ (บ้าน/สวน/และสัตว์เลี้ยง)

17 บาท / ชิ้น
แผ่นปูทางเท้า แผ่นปูคอนกรีตราคาถูก 25x25 ซ.ม. ส่งอุบลและทั่วประเทศ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
20 มี.ค. 2562 
50 บาท / ชิ้น
ขอบคันหิน ขอบฟุตบาท ราคาถูก ขนาด 50,100 ส่งอุบลและทั่วประเทศ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สินค้าใหม่ 20 มี.ค. 2562 
160 บาท / บ่อ
บ่อวง ถังส้วมและฝาปิด ขนาด 60,80,100 iาคาโรงงาน ส่งอุบลเเละทั่วประเทศ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สินค้าใหม่ 20 มี.ค. 2562 
200 บาท / ใบ
บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป บ่อพักระบายน้ำ ส่งอุบลและทั่วประเทศ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สินค้าใหม่ 20 มี.ค. 2562 
200 บาท / ชิ้นงาน
ขายท่อระบายน้ำคอนกรีต ท่อระบายน้ำหน้ากว้าง 30,40 ส่งอุบลราชธานีและทั่วประเทศ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
สินค้าใหม่ 20 มี.ค. 2562 
6,200 บาท / ตัว
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต DS-BED 29
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
3,900 บาท / ตัว
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต DS-BED 30
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
3,050 บาท / ตัว
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3 ฟุต DS-BED 32
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
1,450 บาท / ตัว
ขาโตีะเหล็ก ฐานกลมแบน T-174J
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
1,450 บาท / ตัว
ขาโต๊ะเหล็ก ฐานสี่เหลี่ยมแบน T-175J
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
2,300 บาท / ตัว
ขาโต๊ะเหล็กหล่อ ทรงโรมัน ขา 4 แฉก T-176J
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
1,900 บาท / ตัว
ขาโต๊ะสแตนเลส ฐานสีเหลี่ยมแบน T-199J
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
1,950 บาท / ตัว
ขาโต๊ะเหล็หล่อ เสากลึงลาย ฐานกลมมีลาย T-200J
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 11 ก.พ. 2562 
3,200 บาท / ตัว
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต DS-BED 33
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
09 ก.พ. 2562 
3,500 บาท / ตัว
เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต DS-BED 28
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
สินค้าใหม่ 06 ก.พ. 2562 
ย้อนกลับ หน้าถัดไป